Selecteer een pagina

Privacy Beleid

 

Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan onze website Het Designweb. Betrouwbaarheid is een belangrijke factor in onze dienstverlening en onze omgang met klanten. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door deze website te gebruiken geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

 

Gebruik van persoonlijke gegevens: Doeleinden en gegevens

Wilt u via deze site een vraag stellen of een afspraak maken? Dan vragen we u om uw persoonsgegevens in te vullen. We gebruiken deze gegevens om uw vragen te beantwoorden en u te informeren over onze diensten. We delen uw gegevens niet met derden, noch verhuren of verkopen we deze aan derden.

Wij verzamelen gegevens met het volgende doel:

 • Gedrag en bezoekgegevens website
  Op https://www.hetdesignweb.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als uw browser uw    IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruiken wij die voor de statistieken    van onze website en om de werking van onze website gebruikersvriendelijker te maken. Wij kunnen    dan zien hoe vaak en wanneer onze site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden    zoveel mogelijk anoniem gemaakt.
 • Aanbieden van diensten
  Wij gebruiken uw gegevens ook om u via onze diensten te kunnen helpen en om onze diensten    te verbeteren.
 • Overige doeleinden
  Uw e-mailadres, uw vestigingsadres en/of naam gebruiken wij om facturen te sturen en voor    onze boekhouding. Wij gebruiken deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met    u te behandelen.

 Het kan zijn dat wij uw gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij uw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval verkopen wij uw gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Wanneer u cliënt bent van Het Designweb dan heeft de boekhouder en mijn virtueel assistent inzicht in uw persoonsgegevens zodat ze in opdracht van ons taken kunnen uitvoeren om u zo goed mogelijk te helpen.

 

 Persoonsgegevens

 1. Voor Het Designweb is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze
      gegevens handelt Het Designweb volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Het Designweb
 3. Het Designweb doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld
      en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

   

Doeleinden van de verwerking

 1. Het Designweb verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

.2. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt: 
– het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de offerteaanvraag van de offerteaanvrager naar een of meerdere leveranciers die zijn aangesloten
  bij Het Designweb en die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren respectievelijk kunnen (op)leveren waarop de offerteaanvraag betrekking
  heeft in de regio die door de offerteaanvrager is aangeklikt;
– het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving; – het verbeteren van de dienstverlening van Het Designweb; -om contact
  met de offerteaanvrager op te kunnen nemen.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Het Designweb zal de persoonsgegevens van de offerteaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van
      toepassing is.
 2. Het is Het Designweb toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:
 3. indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven
 4. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
 5. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Het Designweb
 6. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
 7. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten
 8. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website
 9. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Het Designweb. De dienstverlening van Het Designweb bestaat eruit dat de offerteaanvrager via de website een
      offerteaanvraag kan indienen. Deze offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar de relevante leverancier(s), zie 3.2 sub a van dit privacy statement. 3. Door Het
      Designweb ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.


Gegevens wijzigen of verwijderen

Wilt u uw gegevens laten wijzigen of uit ons databestand laten verwijderen? Dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met DoenCoach via ons contactformulier. Let op! We checken eerst even of het verzoek van u komt.

  

Beveiligingsmaatregelen

Om inzage van persoonsgegevens van de offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft Het Designweb verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

 

Privacy beleid van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Het Designweb aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

 

Wijziging gegevens

Op verzoek verleent Het Designweb aan de offerteaanvrager toegang tot alle informatie die Het Designweb van hem bijhoudt. Verder biedt Het Designweb de offerteaanvrager de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Het Designweb van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de offerteaanvrager, kan de offerteaanvrager contact opnemen met Het Designweb via het e-mailadres hetdesignweb@gmail.com

 

Contact

Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Het Designweb niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Het Designweb opnemen.

 

Wijzigingen

Het Designweb behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd.  raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

  

Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestandjes die automatisch op uw computer worden geplaatst om gegevens te verzamelen over het gebruik van deze website. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt uw browser ook instellen om cookies te weigeren.  

De volgende cookies plaatst onze website:

 • Cookie voor Google Analytics

De website https://www.DoenCoach.nl maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij    te houden hoe de bezoekers onze website gebruiken. Wij kunnen dan zien hoe vaak en wanneer onze site   en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met uw IP-adres,    wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde    Staten bevindt.

Als u niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kunt u dit via de browser uitschakelen.

 • Socialmediadeelknoppen

Op onze website zijn knoppen opgenomen om onze blogposts te kunnen delen op sociale netwerken    Facebook en Twitter. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. 

Lees de privacyverklaringen van Twitter en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de    cookies verwerken en hoe ze met uw privacy omgaan.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

www.cookierecht.nl www.opta.nl

www.consuwijzer.nl

 

Gegevens van ons bedrijf

Eenmanszaak Het Designweb

 Het kan zijn dat deze verklaring aangepast moet worden. Kijkt u daarom geregeld naar deze pagina. We houden u op de hoogte via onze website en Facebook.

 

Laatst opgemaakt op 20-02-2022

Wil je het document downloaden, dan kan dat hier door op de afbeelding te klikken.